Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem sprzedawanych i wynajmowanych przez naszą firmę domów i mieszkań.

Ceny podstawowych usług

obowiązuje od lipca 2017 roku

1. PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY, WYCENA RYNKOWA, DORADZTWO - BEZPŁATNIE:

w tym: doradztwo w zakresie stanu prawnego, pomoc w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do sprzedaży, określenie ewentualnych należności podatkowych wynikających ze sprzedaży, ustalenie wartości rynkowej, przewidywanego czasu sprzedaży, sporządzenie umowy o pośrednictwo, wykonanie dokumentacji fotograficznej, etc.

2. PROWIZJE OD POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY / KUPNIE / WYNAJMIE / NAJMIE:

a) SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

- transakcja poniżej 500.000,00pln wartości przedmiotu umowy (brutto) - od 3,075 % w tym 23% VAT (nie mniej niż 1.230,00pln w tym VAT) do 3,69 w tym 23% VAT,

- transakcja od 500.000,00pln do 1.000.000,00pln wartości przedmiotu umowy brutto - 2,46 % w tym 23% VAT,

- transakcja powyżej 1.000.000,00pln wartości przedmiotu umowy brutto - 1,845 % w tym 23% VAT.

Połowa wynagrodzenia jest płatna w przypadku otrzymania przez Zamawiającego zadatku - z chwilą jego otrzymania, druga połowa płatna z chwilą zawarcia umowy przyrzeczonej (aktu notarialnego przenoszącego własność).

b) KUPNO NIERUCHOMOŚCI

- kupujący płaci prowizję w wysokości 0,615-1,23% w tym 23% VAT w zależności od wysokości wartości przedmiotu brutto.

c) WYNAJEM

- jeden czynsz najmu + 23%VAT (minimum 1.000,00pln + VAT)

d) NAJEM

- 615,00pln (w tym 23% VAT)

e) sporządzenie aneksu do umowy (przedwstępnej, najmu) - 246,00pln (w tym 23% VAT)cennik

3. DORADZTWO W ZAKRESIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI:

- sprawdzenie stanu prawnego, pomoc w uzyskaniu kredytu lub pożyczki hipotecznej, pomoc w przygotowaniu transakcji, sporządzenie umowy przedwstępnej, etc. - 615,00pln w tym VAT

- sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, rozliczenia zużycia energii elektrycznej, wody i ścieków, gazu, centralnego ogrzewania - 246,00pln (w tym 23% VAT).

Opłat określonych powyżej nie ponoszą Klienci, którzy uregulowali prowizje określone w pkt. 2!

 

4. POMOC PRAWNA W REALIZACJI TRANSAKCJI:

- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży / kupna / wynajmu,

sprawdzenie stanu prawnego, technicznego, określenie stopy zwrotu z inwestycji, pomoc w kredytowaniu, sporządzenie umów cywilnoprawnych, 615,00pln w tym VAT (plus dodatkowo koszty operatu szacunkowego, inwentaryzacji, itp. )

 

5. ADMINISTROWANIE / zarządzanie NIERUCHOMOŚCIAMI:

m.in.: prowadzenie dokumentacji Wspólnot Mieszkaniowych (w tym rejestracja w GUS, US, dokumentacji księgowej / finansowej, ewidencji wpłat Członków - w tym wezwania do zapłaty i egzekucje należności), reprezentowanie Wspólnot przed urzędami, instytucjami, sądami, dostawcami mediów, prowadzenie rachunku bankowego Wspólnot, bieżąca kontrola funkcjonowania nieruchomości, zwoływanie Walnych Zebrań Członków Wspólnot, przygotowanie sprawozdań, planów remontowych, ...

CENY: od 0,70pln/m2 do 1,50/m2 - uzależnione m.in. od wielkości Wspólnoty, stanu technicznego i ilości budynków / lokali, zakresu usług oraz położenia nieruchomości.

Ceny minimalne: 50,00pln za lokal mieszkalny 100,00pln za lokal użytkowy, jednak nie mniej, niż 10% miesięcznego czynszu najmu.

Możliwość udzielenia rabatów!

Administrowaniem / zarządzaniem zajmuje się Krzysztof Kubiak, tel. 601 450 886.

 

6. Trzecia i kolejna prezentacja tej samej nieruchomości temu samemu Klientowi:

a) na terenie Leszna 61,50pln w tym VAT

b) w terenie - uzależnione od odległości (czas i koszty dojazdu)